Gemini vs. SEC: Dava Neden Tepki Gösteriliyor?

Gemini’den Cesur B ir Hamle

Geçtiğimiz Cuma günü, ünlü kripto para platformu Gemini, Amerika Birleşik Devletleri Güney Bölgesi New York Bölge Mahkemesi’ne (SDNY) bir dilekçe sundu. Belge, Gemini’nin hukuki temsilcileri tarafından yazılan bir talep içeriyordu ve Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kendilerine karşı açılan davanın reddedilmesini istiyordu. İddiaların belirsizliği nedeniyle bu talep yapıldı.

Mesele’nin Özü

Gemini’nin duruşu, Binance, Coinbase ve Bittrex gibi diğer kripto platformlarından farklıdır. Bu platformlar önceden yargı yetkisinin yanlış kullanılması ve aşırı müdahale gibi konulara dayalı taleplerde bulunmuşlardı, ancak Gemini’nin itirazı iddiaların belirsizliği üzerine odaklanmıştır. Mahkeme belgesine göre, kayıt dışı menkul kıymet satışıyla ilgili bir şikayetin geçerli olması için SEC’in belirli bir menkul kıymeti tanımlaması ve bir satışın gerçekleştiğini doğrulaması gerekmektedir. Gemini’nin hukuk ekibi, bu koşullardan hiçbirinin yerine getirilmediğini iddia ederek, şikayetin geçersiz olduğunu savunuyor. SEC’nin karşı argümanı, iki farklı menkul kıymetin söz konusu olduğudur: Master Dijital Varlık Kredi Anlaşması (MDALA) ve Gemini Kazanç programı. Ancak Gemini, SEC’nin hangi menkul kıymetin tam olarak sorulduğunu belirleyememesinin, konumunun zayıflığını ortaya koyduğunu iddia ediyor.

Benim Görüşüme Göre

Gemini ve SEC arasındaki devam eden çekişme, kripto para düzenlemelerinin gelişen manzarasının bir kanıtıdır. Eğer SEC’nin iddiaları doğrulanırsa, bu kripto platformu için önemli sonuçları olabilir. Ancak Gemini’nin suçlamaların belirsizliğine dayanarak reddini talep etmesi, cesaret verici bir duruştur. Bir yandan, platformun işleyişine ve uyumuna olan güvenini sergilerken, diğer yandan SEC’nin kripto alanını düzenleme yaklaşımındaki potansiyel boşlukları vurgulamaktadır.

Mesele, menkul kıymetlerin tanımı ve sınıflandırılmasında yatmaktadır. Eğer mahkeme, söz konusu tekliflerin gerçekten menkul kıymetler olduğuna karar verirse, bir sonraki zorluk bir satışın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemektir. Bu, kripto platformları ve düzenleyici kurumlar arasında gelecekteki davalarda bir örnek teşkil edebilir.

Sonuç olarak, bu davanın sonucu belirsiz olsa da, hızla gelişen kripto para dünyasında net düzenleyici kuralların gerekliliğini vurgulamaktadır. Kripto endüstrisi büyümeye devam ettikçe, platformların ve düzenleyici kurumların ekosistemin güvenliği ve büyümesini sağlamak için ortak bir zemin bulmaları önemlidir.

Please follow and like us:
Scroll to Top